MARTA PARDOS

Assessora fiscal

Planificació del futur financer i patrimonial de les persones,
amb optimització de la seva fiscalitat.

Després d’haver treballat vint-i-sis anys al sector financer, em dedico des del 2014 a l’assessorament fiscal.

El meu compromís consisteix en l’assessorament de persones perquè prenguin decisions adequades a la planificació del seu futur financer i patrimonial.

Crec en un model que transmet confiança i il·lusió per la gestió financera i patrimonial de qualitat, que comparteixi informació i estableixi ponts de diàleg entre totes les parts en concurs. Una tasca que duc a terme des de d’una perspectiva que optimitza l’esforç fiscal en benefici de tots.

marta pardos assessora fiscal barcelona
marta pardos assessora fiscal
marta pardos assessora fiscal finances
marta pardos assessora fiscal alella

SERVEIS

RENDA I PATRIMONI

Confecció i presentació dels impostos de renda i patrimoni.

Planificació de cara a tributació anys següents.

El meu lema és que els meus clients tributin correctament i que no deixin d’aprofitar tots els incentius fiscals previstos.

marta pardos assessora fiscal recursos

HERÈNCIES

Planificació i tràmit. Optimització fiscal de la transmissió per causa de mort.

DIVORCIS

En els convenis de divorci, un dels punts a tractar és el repartiment del patrimoni familiar.

Cal un estudi acurat de quina és la millor manera per repartir els bens tenint el mínim cost fiscal.

INVERSIONS

Ajudo a les famílies, a trobar la millor inversió segons el seu perfil, sempre d’una manera independent.

marta pardos assessora fiscal economia familiar

ECONOMIA FAMILIAR

Impacte fiscal de la transmissió d’immobles: càlcul i planificació, millor moment per fer la tranmissió.

Rescats de plans de pensions: assessorament optimització del rescat. Moment i forma de fer-ho.
Amortització d’hipoteques: valoració import màxim i conveniència d’amortitzar versus fer un estalvi.

TRIBUTACIÓ DE NO RESIDENTS

Planificació i tràmit de l’Impost de la Renda de No Residents.

RECURSOS

Recursos i reclamacions davant les Administracions.
 
Presentació de sol·licituds, recursos i reclamacions davant les Administracions.
 
Especialitzada a recuperar excessos de tributació per treballs realitzats a l’estranger (art.7P llei IRPF) així com a reclamar ingressos indeguts per haver tingut pèrdues patrimonials a causa del canvi de moneda per hipoteques en divises.
 

CONTACTE

CA