POLÍTICA DE PRIVADESA

Protecció de dades de caràcter personal segons el *RGPD

Marta *Pardos Crespo, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal,
informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.martapardos.cat, s’inclouen
en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Marta *Pardos Crespo.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la
relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de
*Marta Pardos Crespo. Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar
compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Marta Pardos Crespo adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les
dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquests.
L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació
i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi
usuari a través d’email a: assessora@martapardos.cat o en l’adreça: Carrer *Escultor Llimona,5. Despatx 4 Alella, 08328
(Barcelona).
L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantenir-los
actualitzats, comunicant els canvis a *Marta Pardos Crespo
*Finalidad del tractament de les dades personals:
Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
En *Marta Pardos Crespo, tractarem les teves dades personals recaptades a través del Lloc web: www.martapardos.cat, amb
les següents finalitats:

1. Donar compliment de les obligacions, comercials, laborals, corporatives i comptables de l’empresa.
2. Prestar els seus serveis d’acord amb les necessitats particulars dels clients, amb la finalitat de complir
els contractes subscrits per aquesta.
3. Enviament d’informació comercial i butlletins sobre nous serveis oferts en la web i del sector.
4. Prestar els serveis contractats per l’usuari.
5. Enviar informació promocional via electrònica.
6. Facilitar la informació sol·licitada per l’usuari a través del formulari de contacte.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol
moment, remetent un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada.
Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats
expressades si no s’aporten aquestes dades.
Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva
supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.
Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Marta *Pardos Crespo, els termes
i les condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.
2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva
disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar
conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat
d’una casella disposada a aquest efecte.
En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud,
resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.
Destinataris:
Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Marta *Pardos Crespo, excepte obligació legal.
Dades recopilades per usuaris dels serveis
En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament
compartit, Marta *Pardos Crespo no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del *RGPD.
Retenció de dades en conformitat a la *LSSI.

Marta Marrons Crespo informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que s’estableix
en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSI),
reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l’origen de les dades
allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les
comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una recerca criminal o per a la salvaguarda de la
seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.
La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre
protecció de dades personals.
Drets propietat intel·lectual www.martapardos.cat
Marta *Pardos Crespo és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know-how” i quants
altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.martapardos.cat i els serveis oferts en aquest
, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.
No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del
lloc web www.martapardos.cat sense el consentiment previ i per escrit.
Propietat intel·lectual del programari
L’usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seva disposició per Marta *Pardos Crespo, encara sent
gratuïts i/o de disposició pública.
Marta Marrons Crespo disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.
L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la
prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels
drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d’aquests.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part
de Marta *Pardos Crespo, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i
fitxers dels servidors propietat de Marta *Pardos Crespo, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de
qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una
actuació negligent o maliciosa per part seva.
Propietat intel·lectual dels continguts allotjats
Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Marta *Pardos
Crespo i, en particular de:

• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Marta *Pardos Crespo, resulti
violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
• Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la
propietat intel·lectual de tercers.
• La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o
contravenint el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquests.
• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament
de correu massiu no desitjat.
L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els
enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual,
drets de tercers i protecció de menors.
L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el
funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com
principis universals d’ús d’Internet.
L’usuari indemnitzarà a Marta *Pardos Crespo per les despeses que generés la imputació de Marta *Pardos Crespo en
alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot
en el cas d’una decisió judicial no definitiva.
Protecció de la informació allotjada
Marta *Pardos Crespo realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es
responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no
garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat
suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.
Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts
conservats en les còpies de seguretat realitzades per Marta *Pardos Crespo, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari;
en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia
acceptació de l’usuari.
La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda

Marta *Pardos Crespo
a causes atribuïbles a Marta *Pardos Crespo.
Comunicacions comercials
En aplicació de la *LSSI. Marta Marrons Crespo no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu
electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o
expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.
En el cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Marta *Pardos Crespo sí que està autoritzat a l’enviament
de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Marta *Pardos Crespo que siguin similars als
que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.
En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial
a través dels canals d’Atenció al Client.